• Veiligheid en omgangsnormen

  Bij The Hague Swimming willen we op een leuke en prettige manier de beoefening van de zwemsport in de breedste zin van het woord beleven. Daarbij willen op respectvolle wijze met elkaar omgaan.

 • Gedragsregels voor sporters

  In het onderstaande document kun je alle informatie vinden over de gedragsregels die afgesproken zijn met alle sporters binnen The Hague Swimming. Dit document wordt eens per jaar doorgenomen met de zwemmers door de Programma Manager.

 • KNZB Beroepscode

  De trainers en overige leden die op enige wijze direct betrokken zijn bij de zwemmers vragen wij in dit kader het zogenaamde KNZB beroepscode te lezen en hierover te verklaren dat bij het uitoefenen van zijn of haar functie in het zwembad naar deze richtlijnen te handelen. Dit reglement heeft geen juridische status, maar geeft wel duidelijke richtlijnen hoe wij met elkaar willen functioneren binnen The Hague Swimming.

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. The Hague Swimming vraagt voor alle mensen langs de badrand, en de kampbegeleiders een VOG aan.

 • Vertrouwenscontactpersoon

  Om ongewenste zaken te kunnen bespreken, heeft Racing Club twee vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging. Deze vertrouwenscontactpersonen zijn mevr. Sandra Hoofs en dhr. Ruud van de Voorde. Zij zijn geheel onafhankelijk en zeer integer.

  Indien iemand ongewenste zaken bemerkt of hiervan onderwerp is, dan kan deze persoon contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen.

  Mvr. Sandra Hoofs is te bereiken via de email op:
  s.hoofs@ziggo.nl