• The Hague Swimming en Rotterdam Swimming – samen onder nieuwe naam: Blue Marlins

  Vanaf 1-8-2020 gaan de startgemeenschappen The Hague Swimming en Rotterdam Swimming verder onder één naam, Blue Marlins. Deze internationale naam bedacht door onze leden tijdens brainstormsessies en de logo geïnspireerd door grote Amerikaanse sportclubs geeft fantastisch weer wat we willen uitstralen. Een ambitieuze samenwerking tussen Racing Club, Zwemmen Rotterdam Zuid en Z&PC Rotterdam, met een KNZB opleidingscentrum in Den Haag en een 50 meter bad in Rotterdam en Den Haag. Al een aantal jaar actief in de top van Nederland en met deze vernieuwde en eensgezinde uitstraling gaan wij op weg naar nog meer succes.
   
  Blue Marlins biedt plek voor ieder type wedstrijdzwemmer. Van de supertalenten die meedoen in de (inter)nationale top tot de recreatieve zwemmers, van masters van 20 tot 80 jaar tot de allerjongsten, die net hun B-diploma hebben en instromen in onze eigen Blue Marlins Swim Academy. En alles onder leiding van een enthousiast en professioneel trainersteam.
   
  Zie daarvoor de nieuwe website:
   
  --

  From 1-8-2020, the starting communities The Hague Swimming and Rotterdam Swimming will continue under one name, Blue Marlins. This international name conceived by our members during brainstorming sessions and the logo inspired by major American sports clubs is a fantastic representation of what we want to convey. An ambitious collaboration between Racing Club, Swimming Rotterdam South and Z&PC Rotterdam, with a KNZB training center in The Hague and a 50 meter pool in Rotterdam and The Hague. Active for a number of years at the top of the Netherlands and with this renewed and united image we are on the way to even more success.

  Blue Marlins offers space for every type of competitive swimmer. From the super talents who participate in the (inter) national top to the recreational swimmers, from masters from 20 to 80 years old to the very youngest, who have just obtained their B-diploma and are entering our own Blue Marlins Swim Academy. And everything under the guidance of an enthusiastic and professional trainer team.

  See the new website for this:
  www.blue-marlins.nl

 • The Hague Swimming

  Dream. Believe. Achieve.

  The Hague Swimming is een samenwerking (tussen vereniging DES en Racing Club) die een positieve bijdrage wil leveren aan de professionalisering van de zwemsport in Nederland. Daarnaast wil zij Den Haag als topsportstad op de kaart zetten.

  De visie van The Hague Swimming is gebaseerd op een andere aanpak dan gebruikelijk is in zwemmend Nederland. Wij laten ons inspireren door methodieken die zijn ontwikkeld in Australië, Canada, de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Dit hebben wij samengebracht in het Haags Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen. Dit plan is geschreven door de in Den Haag geboren oud-Olympiër en voormalig bondscoach Hans Elzerman. Met dit plan wil The Hague Swimming uiteindelijk het Olympische metaal terugbrengen naar Den Haag.

  Hiervoor biedt The Hague Swimming een totaalpakket aan met zowel hoogwaardige zwemtrainingen als land- en krachttrainingen aangeboden door professionals. Hier hoort ook medische begeleiding bij en daarom worden er regelmatig afspraken ingepland bij een diëtist en fysiotherapeut. Naast de aandacht voor het lichaam hebben wij ook aandacht voor de geest. Mentale trainingen maken dus onderdeel uit van ons aanbod.

  Vanzelfsprekend is een goede balans tussen sport en onderwijs noodzakelijk bij de ontwikkeling van jonge sporters. Wij bieden huiswerkbegeleiding aan om onze sporters daarbij te helpen. Vanaf de juniorenleeftijd krijgen onze zwemmers een persoonlijke coach aangewezen die hun hierbij zal ondersteunen.  

  Ons doel is een omgeving te creëren waarbinnen elke zwemmer de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen en mogelijk nationaal en internationaal topniveau te bereiken.